• Alpha đen
 • Chống nấm mốc
 • Khăn trải giường
 • Mẫu đối sánh theo chiều ngang
 • Bản vẽ có thể kết nối theo chiều ngang và chiều dọc
 • Dễ dàng làm sạch
 • Khí thải A
 • Khí thải A +
 • Chiều cao Mandin
 • Bề rộng
 • Chiều rộng Mandrin
 • Chiều dài
 • Wallpanel làm bằng 2 giọt
 • Wallpanel làm bằng 3 giọt
 • Wallpanel làm bằng 6 giọt
 • Không có kết quả phù hợp nào có thể
 • Sản phẩm âm thanh
 • Chống thấm nước trên vải
 • Sản phẩm không cháy
 • Sản phẩm mất điện
 • Sản phẩm có thể đảo ngược
 • Chống lại chất tẩy trắng và nước muối
 • Độ bền ánh sáng tốt cho màu sắc
 • Trục lăn