Khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, yêu cầu bằng chứng hoặc mua một bức tranh tường, chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn một số dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, email và địa chỉ, để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này cho những việc như tiếp thị, lập hóa đơn và phân phối sản phẩm cho bạn.

Chúng tôi không bao giờ lưu dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết để hoàn thành chức năng được đề cập ở trên và sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu bạn muốn thông tin chi tiết của mình bị xóa khỏi tệp của chúng tôi, chỉ cần liên hệ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp xác định máy tính của bạn để chúng tôi có thể điều chỉnh trải nghiệm người dùng của bạn, theo dõi nội dung giỏ hàng và ghi nhớ bạn đang ở đâu trong quá trình đặt hàng.

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm vào và cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi nào bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web trả lời bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định những trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy. Cookie không có cách nào cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu trữ và truy cập cookie trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể khiến bạn không tận dụng được hết trang web.